Het ramp-nood-weer domineert het nieuws deze week. – Neo Van de Velde

Het ramp-nood-weer domineert het nieuws deze week. (daarnaast ook de dreiging voor een WW3)
Niet alleen hebben we ;
– De orkanen in het Zuiden v.d. VS
– De vele branden in het Noord-Westen v.d. VS
– De aardbevingen in Mexico en Japan
– De overstromingen in Bangladesh (die we in het nieuwe blijken te vergeten, maar waar veel meer mensen sterven/sterven en geëvacueerd dienen te worden.

Zijn deze natuurrampen echte ‘gewone’ natuurrampen of is er meer aan de gans !?
Is het ook beïnvloed door de opwarming v.d. Aarde of is er nog iets meer in het spel ?
Bij dit laatste kunnen we dan ook denken aan klimaat-manipulatie en meer bepaald HAARP.

Maar is de HAARP technologie enkel eigen aan de USA of hebben andere landen of instellingen ondertussen ook gelijkaardige technologie omgezet in een wapen ??

Een ding staat wel als een paal boven water – deze toestanden blijken wel degelijk in frequentie als ook in hevigheid toe te nemen over de laatste paar jaren.

Een ander feit is dat hetwelk ons verteld werd/wordt i.v.m. de opwarming v.d. Aarde heel veel vervalste informatie bevat. Leugens die ons in de strot geduwd worden door de media om een ‘agenda’ te verrechtvaardigen, nl. Taxaties.

Wat zijn de oorzaken van de opwarming v.d. Aarde ?
– de invloed v.d. evolutie cyclus v.d. Zon (daar kunnen we niets aan veranderen) – later meer hierover.
– de invloed van Hoogfrequente stralingen geproduceerd door allerlei toestellen, waaronder o.a.; Sateliet-verbindingen voor Radio, Tv, GPS, …, Radio-verbindingen voor Radio, Tv, GSM, openbare en privé diensten (Politie, Hulpdiensten, CCTV, …) … EN … een v.d. grootste daarbij is HAARP.
– de uitstoot geproduceerd door de koeien, jawel het vee.
en vergeleken met de bovenvermelde is de uitstoot van CO2 maar een kleinere portie v.d. taart.
MAAR … daar kunnen ‘ze’ wel heel makkelijk een uitleg geven en ‘ons’ op laten betalen door allerlei taken in te voeren.
(alle CO2 uitstoot samen is slechts ondergeschikt aan de uitstoot v.h. vee !)

I.v.m. HAARP
HAARP werd opgericht als klimaat observatie, daarna als klimaat beïnvloeding en in het geheim ook als wapen. Nadien ontdekten ze dat HAARP nog voor veel andere zaken gebruikt kon worden. (in samenwerking met andere systemen zoals o.a. GSM en Chemtrailing als mind-control.) (Ga zelf maar wat op onderzoek om meer te weten te komen over deze zaken.)

Zie ook mijn (reeds oudere) video (speciaal gemaakt voor Alwareness) op mijn YouTube kanaal –>

 

en de oudere (originele) versie kan je hier bekijken op onderstaande link ;