Alwareness stelt zich ten Doel het Bewustzijn van mensen te vergroten.

Door Zelfvertrouwen en Eigenwaarde te creëren en op te bouwen.

Hierdoor zal de Zelfredzaamheid van de persoon en omgeving toenemen.

 

Alwareness tracht haar doel te bereiken door Bewustzijn te creëren en informatie te verschaffen.

 

Door middel van Televisie, Radio, Het Alwareness Magazine, de Website en Alware & Awake Meetings