Je afkomst: een zegen of een last – Oprechte Mediums

Je afkomst: een zegen of een last – Oprechte Mediums

Je afkomst: een zegen of een last – Oprechte Mediums

Een mens wordt door veel dingen gevormd waaronder zijn afkomst er 1 is. Vaak weet iemand zelf niet eens waarom hij dingen doet. Hoe komt dit nu?

Ieder mens heeft vanuit zijn ziel een andere opdracht om hier op aarde te doen. En zal dan ook vanuit zijn ziel de best mogelijk plek kiezen bij ouders die daar het beste bij passen om zijn zielsopdracht zoveel mogelijk uit te kunnen voeren. Dat wil niet zeggen dat men de ideale omstandigheden uitzoekt. Het is vaak juist dat je omstandigheden uitzoekt waarvan je het meeste kunt leren en dat zijn juist omstandigheden waarbij je heel wat voor je kiezen krijgt. Je krijgt kracht door problemen aan te pakken en op te lossen. Niet door afwachtend te zijn wat je overkomt en maar hopen dat een ander je daaruit redt.

Als we gaan kijken naar de familielijnen en de voorouders wat dit voor invloed op ons heeft is dat ingewikkelde materie. Op dit moment zijn mensen veel bewuster als eeuwen geleden wat maakt dat mensen ook sneller kunnen groeien. Maar we hebben allemaal wel te dealen met de overgeleverde trauma’s van voorouders, cultuur en land. Dit heeft veel invloed op ons. In ieder mensenleven ontstaan trauma’s. Een trauma kun je vertalen met: “dat wat op dat moment teveel voor je was”. Dit kan al op hele kleine dingen zijn. Als jong kind zijn vaak kleine dingen al te veel voor je. Als je in een trauma komt dan blijft een deel van jou hangen op de leeftijd dat dit trauma gebeurde. Er ontstaat een overlevingsdeel, dat is het deel wat jou weg probeert te houden bij het trauma en er is nog een gezond deel, dat deel wil dat jij weer geheeld wordt. Je kunt je voorstellen dat je ouders en voorouders ook met trauma’s te maken hadden. Als deze ouder dan in een situatie komt die aan het trauma raakt kan deze alleen maar handelen vanuit een overlevingsdeel. Als kind wordt je dan op dat gebied niet gevoed in je gezonde deel. Waardoor jij op dat gebied dat gezonde deel niet kan ontwikkelen. overgeleverd trauma. Omdat je als kind zoveel mogelijk verbinding met je ouders wilt ga je overlevingsdelen ontwikkelen (aangepast gedrag vertonen) om toch maar verbinding met je ouders te voelen. Dit is het gedrag waar je heel goed in bent en wat je ook als basis mee krijgt. Als je hier niet aan werkt zul je dit gedrag doorzetten in verdere contacten die je in je leven tegen komt.

Het land, de cultuur, religie of de liefde tussen je ouders heeft daarom een enorme invloed op je.

Als dit trauma niet aangekeken wordt blijft dit zijn weerslag houden op de persoon en iedereen die met hem/haar te maken heeft. Vaak wordt er niet over traumatische ervaringen gepraat. Als er trauma is binnen een gemeenschap dit kan zijn een gezin, familie, stad, land, cultuur, godsdienst dan wil iedereen uit de groep binnen het systeem blijven. Het is onveilig als er iets gebeurt wat het systeem raakt. Trauma’s worden ondergestopt: er wordt niet over gepraat of men negeert het trauma. Dit is omdat anders het systeem onderuit gehaald wordt. Daarbij zou iedereen geraakt worden en dat geeft onveiligheid. Maar een verhaal wil altijd geleefd worden. Als “een geheim” niet verteld wordt komt het altijd op een andere manier binnen het veld van het systeem naar buiten. Ook al is dat generaties later.

Het maakt verschil waar je ouders geboren zijn in welke thematiek jij met je meedraagt. Kom je uit een Ik of een Wij cultuur?

De WIJ-cultuur staat de familie centraal heeft. Deze cultuur is erg gebaseerd op overleving. Alles wat er binnen deze familie gebeurt treft de hele familie. Het is moeilijk om binnen deze structuur je eigen ik-identiteit vorm te geven. Zodra je voor jezelf gaat kiezen fluit heel je familie je terug. Je ziet vaak dat vrouwen heel weinig mogen en als ze hun eigen ding willen doen afgestraft, buitengesloten of zelfs vermoord worden voor de eer van de familie. Er is weinig ruimte voor de eigenheid van het individu. In de IK-cultuur leven mensen steeds meer hun eigen leven en kiezen ze meer voor zichzelf. Dit kan ook een hele grote leegte geven omdat men geen verbinding kan vinden met elkaar.

Maar ook de grond waar je op geboren wordt kan veel invloed hebben. Het maakt uit of je van een plek met zandgrond, veengrond of kleigrond komt. Als generaties families leven in hetzelfde dorp is de vruchtbaarheid van de grond van enorme invloed op het gedrag van de nakomelingen. Kom je uit een gezin wat uit een dorp komt met vruchtbare grond dan heeft je familielijn heeft te maken gehad met voorspoed waardoor jij veel meer zekerder bent van jezelf, meer vertrouwen hebt en je durft meer risico te lopen Komen voorouders uit een dorp waar de grond minder vruchtbaar was dan is de familielijn gewend hard te werken voor de kost, is het vertrouwen minder groot en durft men minder snel risico’s te nemen.

Dit zijn nog maar enkele factoren. Zo zie je dat er veel is wat je zelf niet weet maar wat wel heel veel invloed op je gedragingen kan hebben.

Het is belangrijk om je identiteit (je authentieke IK) te leven en je vrij te maken van identificaties die ons schaden. Identificaties zijn aanpassingen, verwachtingen en toeschrijvingen van anderen/ het aangepaste gedrag. Om te overleven kies je voor aangepast gedrag om vrij en voluit te leven kies je voor identiteit. Bij je identiteit komen doe je door vanuit je gezonde deel contact te maken met het traumadeel. Zodat je het traumadeel echt gaat zien en aankijken. Hierdoor krijg je rust, heling en kracht in jezelf en kan het getraumatiseerde deel weer heel worden. Het overlevingsdeel is dan niet meer nodig. Het is dan ook geen moeten meer om je overlevingsdeel in te zetten maar je kunt kiezen of je dit gedrag wat jou zolang gediend heeft inzet of niet. De innerlijke stemmen worden dan rustig en je kunt gaan handelen door te kiezen voor jezelf zonder schuldgevoel of verantwoordelijkheidsgevoel.

De methode waar ik mee werk wordt Opstellingen op basis van Meergenerationele Psycho Traumatologie genoemd ook wel Opstellingen vanuit verlangen of Identiteitsgerichte Resonantie.

Ans Portheine

www.natuurlijkzijn.nl