De Ziel – deel 2 – Neo Van de Velde

Reeds een tijdje geleden schreef ik hier ook al over ‘De Ziel’, maar velen bleven toch nog met te vragen zitten.
Daarom een deel 2 over dat zelfde onderwerp.
(U kan het 1e deel terugvinden onder de Tab. Columns en dan naam mijn artikelen.)
Ook omdat na de TV-uitzending en het artikel ivm orgaandonoren er mensen twijfels hadden/hebben of ze nu al of niet willen instemmen met zich als orgaandonor op te geven. (Daar is natuurlijk nog meer aan de orde dan enkel wat hier beschreven staat. – En elk moet dat maar voor zichzelf uitmaken.(Ikzelf zette mij reeds vele jaren op de lijst voor orgaandonor. Tevens stelde ik een document op voor euthanasie.))

Ok, hier gaan we dan   🙂

The Soul – What is it ?
Wat weten we erover ?

The Soul is not the same as Spirit nor is it the Self !

Voor ik hierover begin wil ik toch wel enkele zaken duiding geven ivm gebruikte terminologie.
Dit om de zaken begrijpbaar te maken voor ieder die dit leest. Je kan daarna zelf de zaken invullen met meer, voor jou, vertrouwde woorden.

‘The VOID’ = De leegte

The void is one vast nothing, everything potentially.
De leegte is een oneindige leegte maar bevat alles in zijn potentieel.

Je kan dit ook God noemen als je wil of meer neutraal het primaire bewustzijn.

ZPE = Zero Point Energy en ZPR = Zero Point Radiation

ZPE is emitting a field – the ZPR that radiate all the way down existing into the 7 levels.

De ‘Omni particles’ en ‘Omni field’ – deze ontstaan vanuit de ZPR

The 7 levels of consciousness  – De 7 niveaus van bewustzijn
Ook wel de 7 lagen van light.
Elk met hun specifieke frequentie, trilling, … kleur, informatie.

Reïncarnatie – Ik bekijk dit niet zo strikt in de stelling van vorige levens maar eerder als verschillende levens die zich tegelijk afspelen in een multiversum EN dat alles dan ook nog allemaal tezamen in een enkel NU

Regelmatig kom je wel eens de vraag van ‘Wat is de ziel, waar komt het vandaan en waar gaat het weer naar terug’.

Om daar wat verduidelijking proberen over te brengen heb hier een zeer korte uitleg en interpretatie, dewelke ik samenstelde vanuit verschillende teksten en lezingen aangaande dit onderwerp alsook mijn persoonlijke bedenkingen.

De Ziel ontstaat vanuit ZPR
De Ziel kan gezien worden als een fractaal van ‘God’
De Ziel is dus geen afsplitsing, of een deel, van God maar kan beter gezien of vergeleken worden met de uitdrukking dat de oceaan bevat zit in elke druppel water. Dus enkel de omvang en de kracht zijn verschillend, waarbij de fundamentele inhoud dezelfde, en dus volledig is. Je kan de vergelijking ook doortrekken naar een hologram.
De Ziel is de behouder van het NU
De Ziel is als een super multi media recorder dewelke alles vastlegt gedurende zijn/haar bestaan doorheen alle reïncarnaties (*) Het is het boek des leven.
De Ziel is en zal altijd zijn. Anders gezegd, de Ziel gaat niet ‘dood’ bij overlijden van het fysieke lichaam maar blijft bestaan.

Waarom een Ziel ?

De functie en het doel van de Ziel is het ‘ongekende’ kenbaar maken. T.t.z. de ziel wenst alles te ervaren wat er te ervaren is.
Daardoor blijft de ziel terugkeren, reïncarneren, om heel te kunnen worden.
Bij reïncarnatie blijft alle ingewonnen informatie, ervaringen, behouden in de Ziel MAAR doordat er nu weer een nieuw lichaam, meer bepaald een nieuw brein, is, kunnen we de reeds opgenomen informatie van de ziel niet herinneren.
(Er kan soms wel een overdracht plaatsvinden – meer daarover later of in een volgend schrijven)

(Een soort van spreekbuis van de ziel naar ons in het actuele leven gebeurd o.a. ook door wat we onze intuïtie noemen.)

Kiest de Ziel en indien zo, hoe en waarom ?

Ja, de Ziel kiest op basis van de reeds eigen gemaakte ervaringen en emoties.
De Ziel kiest een zo gunstig mogelijke omgeving om de zaken die nog ervaren diene te worden (eigen gemaakt te worden) te kunnen ervaren. Dit op verschillende vlakken zoals o.a. de geologische plaats, de leefomgeving bij geboorte, de ouders en het  gezinskader, ras, religie, …
Zo kan het ook bijv. beter zijn voor de Ziel om in een rijke of arme familie te komen, in een liefdevol gezin (koppel) of eerder destructieve omgeving, een koppel of een alleenstaande moeder, … enz.

Daarbij wil ik vermelden dat de Ziel nog enkele dagen na intreden nog de kans heeft zich terug te trekken, zich te ontbinden, omdat de beoogde omgeving drastisch veranderde. (Zie miskramen, stil geboren, wiegendood)

  

Wanneer daalt de Ziel in, de verbinding met de fysieke persoon ?

De relatie wordt reeds vroeger aangegaan dan de daadwerkelijke verbinding en intrede zelf.
Er is discussie of dat gebeurd tijdens of na de conceptie.
Maar vermits de Ziel de informatie bevat van wat het wenst te ervaren tijdens het de volgende reïncarnatie laat toch wel vermoeden dat de Ziel betrokken is bij de ontwikkeling van de embryo vanaf het eerste moment, ook al omdat een van de meeste voorname organen, de hersenen, bepalend zijn voor de capaciteiten van de nieuwe mens.

Wanneer verlaat de Ziel het lichaam ?

Vermits de Ziel tijdens dit leven met de fysieke vorm, het lichaam, zich bevind in of net naast het hart en sterk verbonden is met de hersenen, zijn dit twee bepalende factoren. De Ziel verlaat het lichaam op moment van overlijden. Maar wanneer is dat, het moment van overlijden ?
Het is niet enkel wanneer het hart stopt. Dat weten we best van de vele gevallen waarbij iemand flatline gaat gedurende enige tijd en er dan toch, zo gezegd, weer doorkomt. (Er is ook veel te zeggen ivm bijna dood ervaringen – maar dat voor een andere keer)
Is het dan wanneer we iemand hersendood verklaren ?

Wat gebeurd er dan nadat de Ziel het lichaam verlaten heeft ?

Wie zal het zeggen he.
Het weinige wat we daar van kunnen weten komt van mensen die een bijna dood ervaring hadden en zich daar dingen van herinneren.
Een steeds weerkerend gegeven blijkt toch wel de tunnel naar het light te zijn, een vredig gevoel en velen willen eigenlijk niet terugkomen.

(Een leuk boek om daarover te lezen is – ‘The afterlife of billy Fingers’.)
Ikzelf kreeg daar ook informatie over via een soort channeling.

Daarin werd mij het volgende doorgegeven ;

De plaats waar de Ziel dan eerst terechtkomt is als een soort verwelkoming-comité. Daarna glijd de Ziel – dewelke een soort van wolkachtige structuur heeft in de vorm van een zeepaardje – over een wolkachtige ondergrond die als kasseistenen  eruitzien. Andere Zielen zweven overal kriskras met jolijt. Maar de Zielen vloeien ook letterlijk doorheen elkaar en daarbij gebeurd er een informatie overdracht. Deze informatie overdracht draagt dan bij aan het collectief. (Iets waaruit we dan misschien mogen afleiden het waarom dat de hedendaagse kinderen blijkbaar telkens zoveel meer ontwikkeld zijn dan onze voorouders.)

———————————————————————————

Al het bovenvermelde is uit mijn persoonlijke denken en voelen.

Hieronder kan U enkele verklarende teksten vinden ui de zogenaamde vakliteratuur en uit wetenschappelijke werken. – Engels.
En ik moet eerlijk toegeven dat ik slechts een heel klein stukje gelezen heb van wat hieronder volgt 😉
Waar als je meer wenst te weten wat anderen te vertellen hebben over dit onderwerp kan je hier wel degelijk veel te weten komen.
Ik laat het aan elk van U over om je eigen mening te herzien en misschien daardoor ook weer te bevestigen, wie weet.

———————————————————————————

The Bible implicitly informs us of the time the soul leaves the body when it informs us, “As the body apart from the spirit is dead; so faith apart from works is dead” (James 2:26).
When is the body dead? When it is apart from the soul. When does the soul leave? At the point of death.

This reflects a basic fact of Christian theological anthropology. The soul is not just a thing which inhabit the body; it is the life principle of the body, the substantial form of the body, which is why when the soul leaves the body, the body dies and disintegrates, having lost the integral form which held it together. The same is true of parts of the body; when the soul withdraws from a body part (or is forced out of it due to an injury), that part dies and disintegrates (as with frost bite, gangrene, or an amputation).

The point at which the soul leaves the body is thus what medical science refers to as somatic death or “bodily” death (soma is the Greek word for “body”). When the body as an entity dies – not just when some cells of it die or when some organs of it die (even the brain or heart, though the death of these normally leads inescapably to the death of the body as a whole) – that is when the soul leaves. Some cells of the body (such as hair follicles and fingernail beds) may continue to live for some time (just as a cell sample taken from the body when it is alive), but the body itself, as a whole, as a system, is dead, and that is when we know the soul leaves. Until that point, the living body must be treated with all the respects one would accord an unconscious but living person, for that is what he or she is. Thus he or she cannot be murdered by euthanasia.

——————————————————————————

When does the soul leave the body?

Humans have always wondered and worried about death. This question is becoming more and more important today, as it is often possible to extend physical life beyond the point at which it would have been irretrievable previously. Thus the cessation of one’s heartbeat is often not looked upon as the point of death, since this is reversible, but the cessation of brain activity, which is normally irreversible given modern technology.

Why is it important to know?

The question of when the soul leaves the body is important because there are certain things one would do to a dead body (for example, burn it) which one would not do to a live person. The same would be true of a living body which is no longer a person (if it is possible). While one would still treat it with respect on account of the person to whom it is related , it would not be treated as if it were that person.
There are many misconceptions

Some people suggest that the soul departs even before dying, maybe when the patient looses consciousness on the death bed. However, loss of consciousness does not mean loss of soul, or else one would lose one’s soul every time one falls asleep (or at least every time one is put under general anesthetic, when one can’t dream).

What is soul?

The soul is believed to be the substantial form of the body, which is why when the soul leaves the body, the body dies and disintegrates, having lost the integral form which held it together. The same is true of parts of the body; when the soul withdraws from a body part (maybe due to an injury), that part dies and disintegrates. The point at which the soul leaves the body is thus what medical science refers to as somatic death or “bodily” death.

When does the soul leave?

When the body as an entity dies – not just when some cells of it die or when some organs of it die (even the brain or heart, though the death of these normally leads inescapably to the death of the body) – that is when the soul leaves. Some cells of the body (such as hair follicles and fingernail beds) may continue to live for some time but the body itself, as a whole, as a system, is dead, and that is when we know the soul leaves.

Russian scientist photographs the soul leaving the body at death The timing of astral disembodiment in which the spirit leaves the body has been captured by Russian scientist Konstantin Korotkov, who photographed a person at the moment of his death with a bioelectrographic camera. The image taken using the gas discharge visualization method, an advanced technique of Kirlian photography shows in blue the life force of the person leaving the body gradually.

According to Korotkov, navel and head lose their life force first (which would be the soul) and the groin and the heart are the last areas where the spirit before surfing the phantasmagoria of the infinite. In other cases according to Korotkov has noted that “the soul” of people who suffer a violent and unexpected death usually manifests a state of confusion in your power settings and return to the body in the days following death. This could be due to a surplus of unused energy.

The technique developed by Korotkov, who is director of the Research Institute of Physical Culture, St. Petersburg, is endorsed as a medical technology by the Ministry of Health of Russia and is used by more than 300 doctors in the world for stress and monitoring progress of patients treated for diseases such as cancer. Korotkov says his energy imaging technique could be used to watch all kinds of imbalances biophysical and diagnose in real time.

As per healer Alex Telman, what is the difference between a Soul and a Spirit? A Soul is a Spirit in a human body. A Spirit is an entity from the Spirit realm- our true home. We are intruders in the minds of creatures called Human Beings. We use these creatures to learn, to perfect ourselves as Spirits. Our job on Earth is to survive and learn, cut off from our true home- the Spirit realm. We are here to learn through our pain.

What happens when we die?

Souls often leave their body moments before actual death when the body is in greatest pain. The soul then travels through what looks like a black tunnel but is actually a Spiritual passage towards a golden white light. The light looks like a pinpoint but seems to expand as the Soul gets closer to it. The Soul feels like it is being pulled into the bright whiteness. It is at this stage that some Souls refuse to enter the light.

As per spiritual and energy healer Alex Telman, Souls do not cross over for many reasons- fear, anger, confusion, unresolved major issues; especially if they have been killed (murdered), not completed something important, another form of abrupt detachment. Although Souls rarely have any interest in what happens to their bodies once they are physically dead, they do desire to mentally reach out and comfort loved ones before moving to the light.

Soul’s experience as it moves into the Spirit realm?

The Soul experiences a gentle pulling into the light. It feels the power of thought all around it. This is a power of Love, understanding, security; it is an experience of pure harmony and absolutely no fear. It’s also a time of adjustment to the separation from the physical body. Highly developed Souls move through this stage very easily and rapidly. Younger Souls, who may be disturbed by their separation, may need more time to adapt to their non-physical being.

The process of death – A Hindu point of view

The great fear in front of death, the processes of death and birth are discussed in great detail in the Puranas; they begin with death and then proceed to birth. The sages asked Vyasa, “Who is the companion of a dying man? When he leaves the body that has been his house as if it were a house of wood or mud, and goes into the world beyond, who follows him?” The sage vyasa replied, “Alone he is born, and alone he dies; alone he crosses the dangerous thresholds”

Only Dhrama accompanies the dead

Vyasa says, “ When he leaves the dead body, for a brief moment he weeps, and then he turns his face away and departs. When he leaves the body, dharma alone follows him; if he has dharma he goes to heaven, but if he has adharma he goes to hell. Earth, wind, space, water, light, mind, intelligence, and the self (atman) – these are the witnesses that watch constantly over the dharma of creatures that breath on earth; together with them, dharma follows the jiva. “

Another version of this text is rendered as follows: “his relatives turn away and depart, but dharma follows him…The body is burnt by fire, but the karma he has done goes with him”. If dharma is one’s karma, then the jive (subtle body) goes to heaven and realizes to be atman. If, instead, his karma is adharma, then he goes to hell.

The experience body has two forms: one good, which experience the fruit of its good acts and the other bad, which experiences the evil fruit accumulated according to his karma. Thus the man of mixed karma has one experience body in heaven and another one in hell; if evil predominates, apparently he goes first to hell, then to heaven, and then from hell to an animal womb; if good predominates, he goes first to heaven, then to hell, and then from heaven again to a good birth.

The Process of Birth

The process of birth is determined by one’s karma. In the early texts the process of birth is merely described, and not explained: When he has suffered through all the hells, the sinner, through the ripening of his own karma that he committed even while inside another body, enters the animal creation, among insects, and birds; among wild animals, mosquitoes, and so forth; among elephants , cattle, and horses, and other evil and harmful creatures. Then he is born as a man, but a contemptible one.

When does a soul enter the womb?

Impregnation of a woman by a man takes place when the seed is placed in her blood; as soon as it is discharged from heaven or hell, it sets out…. The embryo remembers its transmigrations, and it is distressed and depressed because of this one and that one. At the time of the faIling of the seed of the man, a portion of the jiva grows in the pregnant womb, by means of blood. From the entry of the man’s jiva into the womb, flesh accrues.

Here it is apparent that the jiva is given by the man and nourished by the woman, a view upheld in most of the medical and legal texts. Other Puranas indicate a more equal division of responsibility between man and woman: “… In the union of a woman and a man he is born. In the womb of the mother, the jiva remembers all its past lives and his karmas, both good and bad, the joys and sorrows of his previous actions, but at birth it is deluded by the force of maya and forgets his former lives.

The role of the parents in the process of rebirth

The Puranas state that the child’s birth is affected by the karma of the father and the mother; similarly, the embryo’s physical makeup is contributed by both parents: the mother gives hair, nails, skin, flesh and the father gives bone, sinew, and marrow. The mechanism of this transfer is not explained in the Puranas, but the effect of it is certainly taken for granted. The transfer of karma in the opposite direction (from child to parent) takes place often during life and after the death of the parent.

———————————————————————

“In the October 2009 issue of Journal of Palliative Medicine, doctors at George Washington University Medical Faculty Associates released the results of a study of seven terminally ill patients. In each patient’s death a measurable rise in their brain activity preceded a total loss of brain activity and certified death. Although the article does not ascribe any relationship to this rise in brain activity just prior to death, it does raise the possibility in the Christian’s mind that perhaps what is being witnessed is the time when the soul leaves the body.
Medical life support procedures being utilized to keep blood flowing to organs donated to transplant services does not change the fact that once brain activity has ceased death has been medically certified. Given the scenario presented above, it is reasonable to conclude that the soul has left the body.”

——————————————————————————

According to two leading scientists, the human brain is in fact a ‘biological computer’ and the consciousness of humans is a program run by the quantum computer located inside the brain that even continues to exist after we die. As experts explain it; “after people die, their soul comes back to the universe, and it does not die.” Read more at: http://www.social-consciousness.com/2017/04/scientists-discover-that-soul-doesnt-die-goes-back-the-universe.html

The debate about the existence of the soul and whether it is immortal or dies with the person is an endless story that for centuries has occupied the time of the great thinkers of universal history. Its mysterious nature continues to fascinate different areas of science, but now a group of researchers has discovered a new truth about it: the “soul” does not die; it returns to the universe. Since 1996, Dr. Stuart Hameroff, an American Physicist and Emeritus in the Department of Anesthesiology and Psychology, and Sir Roger Penrose, a mathematical physicist at Oxford University, have worked in a Quantum Theory of Consciousness in which they state that the soul is maintained in micro-tubules of the brain cells. Their provocative theory states that the human soul is be contained by the brain cells in structures inside them called micro-tubules. The two researchers believe the human brain is in fact a biological computer and the consciousness of humans is a program run by the quantum computer located inside the brain that even continues to exist after we die. Furthermore, both scientists argue that what humans perceive as ‘consciousness’ is in fact the result of quantum gravity effects located within the so-called micro-tubules. This process is named by the two scientists “Orchestrated Objective Reduction – (Orch-OR)“. The theory indicates that when people enter a phase known as ‘clinical death,’ the microtubules located in the brain lose their quantum state but maintain the information contained within them. In other words – as experts explain it after people die, their soul returns to the universe, and it does not die’. Speaking to the Science Channel’s Through the Wormhole documentary, Dr. Hameroff said: “Let’s say the heart stops beating, the blood stops flowing; the micro-tubules lose their quantum state. The quantum information within the micro-tubules is not destroyed, it can’t be destroyed, and it just distributes and dissipates to the universe at large. If the patient is resuscitated, revived, this quantum information can go back into the micro-tubules and the patient says ‘I had a near-death experience.’ If they’re not revived, and the patient dies, it’s possible that this quantum information can exist outside the body, perhaps indefinitely, as a soul.” According to this theory, the human souls are more than just ‘interactions’ of neurons in our brain and could have been present since the beginning of time. Read more at: http://www.social-consciousness.com/2017/04/scientists-discover-that-soul-doesnt-die-goes-back-the-universe.html

————————————————————————————

Some international physicists are convinced, that our spirit has a quantum state and that the dualism between the body and the soul is just as real to as the “wave-particle dualism” of the smallest particles.

Dr. James G. of San Francisco, a former coworker of the German Max-Planck Society in Frankfurt, reported the following incredible story. “I studied not only in the USA, but I also studied chemistry in London for a few semesters. When I came to England, the student housing was full, so I added my name to a waiting list. A short time later, I received the joyous news that a room had become available. Shortly after I had moved in, I awoke one night and in the twilight was able to see a young man with curly, black hair. I was terrified and told the alleged neighbor that he had the wrong room. He simply cried and looked at me with great sadness in his eyes.

When I turned on the light, the apparition had disappeared. Since I was one hundred percent sure it had not been a dream, I told the housemaster about the strange encounter the next morning. I gave her a detailed description of the young man. She suddenly paled. She looked through the archives and showed me a photo. I immediately recognized the young man who had visited me in my room the evening before. When I asked her who he was, she replied with a quivering voice that it was the previous renter. She then added that my room had become available because he had taken his life shortly before.”The author would never have recorded the story had “James” not been an absolutely trustworthy person.

Prof. Dr. Hans-Peter Dürr, former head of the Max Planck Institute for Physics in Munich, represents the opinion that the dualism of the smallest particles is not limited to the subatomic world, but instead is omnipresent. In other words: the dualism between the body and the soul is just as real to him as “wave-particle dualism” of the smallest particles. According to his view, a universal quantum code exists that applies for all living and dead matter. This quantum code supposedly spans the entire cosmos. Consequently, Dürr believes – again based on purely physical considerations – in an existence after death. He explains this as follows in an interview he gave:

“What we consider the here and now, this world, it is actually just the material level that is comprehensible. The beyond is an infinite reality that is much bigger. Which this world is rooted in. In this way, our lives in this plane of existence are encompassed, surrounded, by the afterworld already. When planning I imagine that I have written my existence in this world on a sort of hard drive on the tangible (the brain), that I have also transferred this data onto the spiritual quantum field, then I could say that when I die, I do not lose this information, this consciousness. The body dies but the spiritual quantum field continues. In this way, I am immortal.”

Dr. Christian Hellweg is also convinced the spirit has a quantum state. Following his studies in physics and medicine, he researched brain function at the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen for many years. He was able to show that information in the central nervous system can be phase encoded. In recent years, he has dedicated himself to studying the body-soul issue and researching phantom perceptions and hallucinations. He is especially interested in tinnitus, a phantom perception in the sense of hearing. He has also specialized in the therapy thereof. He summarizes his thesis as follows:

“Our thoughts, our will, our consciousness and our feelings show properties that could be referred to as spiritual properties…No direct interaction with the known fundamental forces of natural science, such as gravitation, electromagnetic forces, etc. can be detected in the spiritual. On the other hand, however, these spiritual properties correspond exactly to the characteristics that distinguish the extremely puzzling and wondrous phenomena in the quantum world. Quantum world, in this case, refers to that realm of our world that is not yet factual; in other words, the realm of possibility, the realm of uncertainty, where we do “know what”, but do not exactly “know when or how”. Based on the context of traditional physics, it can, out of necessity, be concluded that this realm must actually exist.”

American physicist John Archibald Wheeler hits a similar nerve, “Many scientists hoped…that the world, in a certain sense, was traditional – or at least free of curiosities such as large objects being in the same place at the same time. But such hopes were crushed by a series of new experiments.” There are now university research teams examining the interaction between consciousness and material. One of the leading researchers in this field is physicist Professor Robert Jahn of Princeton University in New Jersey. He concludes that if effects and information can be exchanged in both directions between the human consciousness and the physical environment, then one must also assume a resonance or “molecular binding potential” for the consciousness as well. In summary: according to this theory, one would have to award the consciousness the known quantum properties as well. In his opinion it makes no sense, to assign terms such as information or resonance to either the physical world or the spiritual consciousness or to separate physical effects from spiritual effects.

Quantum physicist David Bohm, a student and friend of Albert Einstein, made similar claims. His summary: “The results of modern natural sciences only make sense if we assume an inner, uniform, transcendent reality that is based on all external data and facts. The very depth of human consciousness is one of them.”

Nuclear physicist and molecular biologist Jeremy Hayward of Cambridge University makes no secret of his convictions either: “Many scientists who are still part of the scientific mainstream are no longer afraid to openly state that consciousness / awareness could, in addition to space, time, matter and energy, be a fundamental element of the world – perhaps even more fundamental than space and time. It may be a mistake to ban the spirit from nature.” It is even questioned as to whether matter should be considered a fundamental element of the universe.