Het bedrog van Rome – Maurits Prins

Het bedrog van Rome – Maurits Prins

3465714_origEen spraakmakend boek HET BEDROG VAN ROME

Maurits Prins  is Jungiaans psycholoog , paragnost en heeft als zodanig ruim 40 jaar een praktijk gevoerd. Zijn grootste kracht en ambitie was het beste uit een mens naar boven te halen.

Zijn onderzoek naar de Rooms-Katholieke Kerk werd  zijn levenswerk, omdat de leugen voor hem een onverkwikkelijk  gegeven was. Hij werd in een katholiek gezin geboren, ging als bijna 18 jarige naar een klooster en verliet dat convent weer vijf jaar later, om vervolgens  de kerk helemaal de rug toe te keren.  

Maurits Prins is er in geslaagd een onthullend boek te schrijven over de onwaarheden en malversaties van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij laat op een overtuigende manier zien dat de zogenaamde waarheid van de christelijke religie op niets berust. Op een heldere manier legt hij uit hoe het oorspronkelijk is ontstaan vanuit eigenbelang, leugens, fantasie en machtsmisbruik.

Hij ontdekte dat de geschriften van het Nieuwe Testament slechts een kleine selectie zijn uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten. Daardoor ontstond er een nieuw soort theologisch christendom, waarbij ze het oorspronkelijke gnosticisme de nek om wilden draaien.

Een bijzonder boek, geschreven door een ‘afvallige’, een man die van jongs af een intense en intieme verbinding heeft gehad met alle dogma’s, leerstellingen, doelstellingen en zelfs seksuele aberraties, die dit overjarige instituut kenschetsen. Een man die tijdens zijn leven en in vorige levens, herhaalde malen belangrijke functies in dit religieuze machtsbolwerk heeft vervuld; en van dichtbij ook heeft meegemaakt hoe ‘de vork in de steel zit’.

Middels zijn talenten voor doortastend wetenschappelijk onderzoek schetst de auteur zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid achter de façades en onthult hij de ware oorsprong en bestaansredenen van het katholicisme, dat zo lang zijn eigen leven heeft gevormd en … vervormd. Als hoog sensitief kind wist hij al dat er zaken niet klopten, omdat die niet in overeenstemming waren met wat er verkondigd werd en dat maakte hem nieuwsgierig.

De inleiding van zijn boek geeft een inkijkje hoe hij dit persoonlijk ervaren heeft. Met zijn nieuwe boek wil hij bereiken dat de spiraal van bedwelming en verlamming doorbroken wordt, zodat ieder mens vanuit zijn innerlijk mag ontwaken.

Het boek is toegankelijk, boeiend en aangrijpend geschreven en voor iedereen leesbaar.

Een indringend relaas, in begrijpelijke taal, dat de lezer van de eerste tot de laatste bladzijde in spanning  houdt en dat menig heilig huisje omver haalt, maar ook wijst op de vele goede en mooie dingen die tot stand zijn gebracht door talloze hardwerkende en goed bedoelende christenen met het hart op de juiste plaats. Het lezen alleszins waard.

‘Het bedrog van Rome

‘De Rooms-katholieke Kerk, een uitgedacht instituut; gebaseerd op leugens, intriges en malversaties.’

 In zijn boek laat hij heel duidelijk de overeenkomsten zien tussen de Rooms-Katholieke Kerk en andere wereldlijke machten, want het Vaticaan is nog steeds een soevereine staat. Dit soort machten zijn met elkaar verstrengeld. De Rooms-Katholieke Kerk heeft overal contacten, ook in het Pentagon, daar waar alle machten samenkomen. Zij zitten vanuit de Jezuïeten organisatie boven in de driehoek van de Cabal (Illuminatie). Zelfs hun geheime dienst ‘Opus Dei’ is in Amerika gevestigd. Ze hebben nooit geschroomd zich in te laten met organisaties als de maffia en andere gelijkwaardige groepen. Zo liep David Yallop bij zijn onderzoek naar de dood van Johannes Paulus I, voor wiens overlijden nooit onafhankelijk de doodsoorzaak is vastgesteld, zelf ook tegen de maffia aan.

‘Alle wegen leiden naar Rome’, zo luidt een oud gezegde, waarschijnlijk omdat deze stad vele eeuwen lang als centrum fungeerde van het politieke, religieuze en filosofische beleven. Want hoe je het ook wendt of keert, waar je ook gaat of staat en in welk onderzoek dan ook, altijd weer word je de geestelijke en wereldlijke macht gewaar van een stad die staat aan de bakermat van een religieus systeem dat onze wereld heeft gevormd en dat al eeuwen lang fungeert als een ‘mannenclub van macht’, roerend met scherp geklauwde vingers in de pap van menig regering, van menig universiteit en onderzoeksinstelling en zelfs van menig militair apparaat.

Nu een klein jaar na het verschijnen van zijn boek ‘Het bedrog van Rome’ is het goed even stil te staan, bij alles wat er door dit boek is losgemaakt en teweeggebracht.

Dit boek is door veel mensen al omarmd en het heeft inmiddels al de nodige discussie op gang gebracht.

De mainstream media  heeft het tot dit moment af laten weten althans die zijn nog steeds in zwijgen gehuld. Vanuit een bepaalde arrogantie wordt het afgedaan door te zeggen, dat de inhoud allang bekend is. Ja, bij een kleine selecte groep is dat zeker het geval, die de resultaten van ander wetenschappelijk onderzoek hebben gelezen. Veelal elitaire, in moeilijk  jargon geschreven boeken, compleet met verwijzingen en voetnoten.

Maar bij het grote publiek is die inhoud nooit terecht gekomen omdat die een makkelijk leesbaar boek willen lezen.

De auteur zelf zegt er het volgende over:

“Ik ben blij dat het boek ‘Het bedrog van Rome’ overigens op een schitterende manier vormgegeven, een toegankelijk en leesbaar boek is geworden waar ik uiteraard als auteur heel trots op ben. En daarbij ben ik er in geslaagd, een onthullend boek te publiceren waar, gezien het complexe onderwerp, een bepaalde spanningsboog in opgesloten ligt waardoor het blijft boeien  en uitnodigt dóór te lezen. Althans dit laatste is doorgaans de inhoud van de vele reacties die mij bereiken. Zelfs van een paar mensen met dyslectie  hoorde ik dat het hun gelukt was er doorheen te komen zonder al te veel moeite en dat vind ik heel bijzonder.”

“Enige reacties die mij bereikten zijn:

‘Dank u  voor het mooie en verhelderende boek dat u heeft geschreven.’

‘Fantastisch ik heb het in één keer uitgelezen’

‘Wat u heeft ervaren in uw kloostertijd, dat herken ik helemaal want veel zaken die u beschrijft heb ik ook zo meegemaakt.’

‘Af en toe had ik de ervaring, dat ik zelf in uw verhaal voorkwam en wat een moed om dit te schrijven.’

Dit moeten mensen echt gaan lezen, want dan pas kunnen ze definitief de kerk achter zich laten.’

‘Ook ik ben monnik/kloosterling geweest en met bewondering heb ik uw boek gelezen. Want ieder woord in uw boek is waar. Ik zeg het heel eerlijk tegen u: “Wat u gedaan hebt met uw boek had ik niet aan gedurfd.”

Ik ben het met u eens want al generaties lang zijn we voor de gek gehouden.

Chapeau voor uw moed.’

‘Ik wil u laten weten meneer Prins dat ik wel wist dat het heel erg was maar dat het zo smerig in elkaar zit zoals u schrijft dat is weerzinwekkend. Ik ben blij dat mijn ouders zaliger uw boek niet hebben hoeven te lezen want dat waren zuivere godsvruchtige mensen. Ik hoop u op een lezing van u aan te treffen.’

‘Weet u we hebben het allemaal meegemaakt en we zijn inderdaad allemaal slachtoffer geworden maar wat fijn dat we nu hierdoor mogen weten, groeien en transformeren’

‘Beste Maurits Prins, Wat ben ik blij en dankbaar dat ik uw boek heb gelezen. Ik heb in mijn jeugd als meisje zoveel meegemaakt. In uw boek heb ik troost gevonden en ik zou iedereen, die zoiets in zijn leven heeft meegemaakt, willen aanraden uw boek te gaan lezen want dat moet je gewoon gelezen hebben. Ik vind troost  en vooral vergeving in uw boek, dat u zo mooi heeft beschreven. Hartelijk dank daarvoor.’

Dit waren wat reacties die hem bereikten maar ook uitgebreide berichten heeft hij ontvangen waarin zeer verdrietige zaken hem werden toevertrouwd.

Recentelijk heeft hij tijdens zijn lezingentournee moeten uitwijken naar een andere locatie omdat de kapelaan van de plaatselijke parochie het er niet mee eens was dat hij daar, in een belendend perceel van de kerk , een voordracht kwam houden over zijn boek ‘Het bedrog van Rome’.

Dit overkwam hem in Bergen Noord-Holland en betreffende kapelaan Jeroen bezorgde hem daarmee een geweldige PR, dat de zaal van het plaatselijk hotel, helemaal deed volstromen.

Al deze zaken heeft hem in ieder geval doen besluiten, bepaalde kanten verder uit te zoeken en een vervolg  te gaan schrijven.

 

Maurits Prins