Juli :       ”De keuzes die we maken, bewust of onbewust hebben invloed op onze levens en die van anderen“

Eigen verantwoordelijkheid of slachtoffer ?
Hoe werkt dit met ons, omgeving en regering.