Wat mogen, kunnen, willen, we nog geloven ?

Wie mijn schrijven hier en op FB wat volgt weet ondertussen wel maar al te goed dat ik sta voor Waarheid.

Mijn levenswijze en zijn staat berust op drie peilers, namelijk ;

TRUTH, LOVE, PURITY

Ook roep ik mensen steeds op om zelf alles op te zoeken en niets zomaar klakkeloos over te nemen van anderen (zelfs de zogezegde gevestigde orde) en dus zeker ook niet van mij !

Ik roep op om alles voor jezelf in vraag te stellen.
Heden hebben de meesten van ons toch wel toegang tot het internet en bij deze ligt de wereld van informatie voor ons open.

DUS indien je echt begaan bent met iets, eender wat dan ook, je kan er informatie over inwinnen door naar de bibliotheek te stappen of op internet te surfen.
Indien je onwetend wil blijven over iets is dat jouw eigen keuze ! want het tegendeel is weet waar dan ooit tevoren.
MAAR waar het vroeger relatief makkelijk was om de juiste informatie in te winnen wordt dit met de dag steeds meer moeilijker.
Wat bedoel ik daar nu mee ?
Wel ten eerste is het informatie aanbod steeds groter en kunnen we door de bomen het bos niet meer zien.
EN dan hebben we nu ook meer en meer te maken met ASTROTURFING
Wat maakt dat we vertrouwde pagina’s zoals voordien Wikipedia en andere, ook al de laatste paar jaren, niet meer kunnen of mogen vertrouwen als het om ware feiten beruste informatie gaat.

Desinformatie door valse informatie.

De waarheid achterhalen wordt steeds moeilijker en moeilijker niettegenstaande de toegankelijkheid van meer informatie.

Wat is dat Astroturfing ? (Eng.)

Creating the impression of public support by paying people in the public to pretend to be supportive.
The false support can take the form of letters to the editor, postings on message boards in response to criticism, and writing to politicians in support of the cause.
Astroturfing is the opposite of “grassroots”, genuine public support of an issue.
Mike, admit you just got caught astroturfing. You’re just pimping your own blog.
Microsoft didn’t have grassroots support, so they created astroturf support.
The technique of using boiler plate text to advance a political agenda. “Astroturfing” is typically done by sending the same letter to every newspaper one can find. A certain number of newspapers will be duped into thinking that the letter is original and heartfelt when it is neither.
Many newspapers were astroturfed with the pro-Bush letters posted at the pResident’s web site. Many newspapers were convinced that a number of soldiers worship Bush as the Messiah incarnate.
Pretending to be a grassroots movement, when in reality the agenda and strategy are controlled by a hidden, non-grassroots organization. In this manner, a fauxshow is presented, consisting of robotic individuals pretending to be voicing their own opinions.
Ziehier een uitleg op video